Chuyển tới nội dung

Xếp hàng

    Tôi vòng từ cửa hiệu “Hàng nội hoá” ở phố Bacchêcana sang nhà Bưu điện mới và thấy một dòng người xếp hàng dài lũ… Đọc tiếp »Xếp hàng